สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                    

 

                            

    

ชื่อ

Thai Name 

ข่อยน้ำ

Khoi nam


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

Streblus taxoides (B. Heynes ex Roth) Kurzวงศ์

Family 

MORACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

กะแตไม้ katae mai (ปัตตานี) ข่อยหยอง khoi yong (ลำปาง) ขี้แรด khi raet, หนามขี้แรด nam khi raet (ภาคใต้) สามพันตา sam phan ta (อุดรธานี) 


ลักษณะ 

Characteristics  

ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนาม ทุกส่วนที่มีชีวิตมีน้ำยางสีขาวขุ่น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่-หอกกลับ ยาว 2-7 เซนติเมตร ขอบใบจักห่าง ๆ ปลายรอยจักมีหนามเล็ก ๆ ผิวใบเกลี้ยง เนื้อใบบาง กิ่งก้านมีหนามยาว ดอกช่อ รูปทรงกระบอก ออกที่ซอกใบ ผลมีปีกหุ้ม รูปไข่- ใบหอก ปีกยาว 1-4 เซนติเมตร


การกระจายพันธุ์

Distribution

-ประโยชน์           

Utilization

ราก แก้กระษัย แก้ตานซาง แก้ไข้ แก้สะอึก ขับปัสสาวะ ลำต้น แก้ปัสสาวะขัด แก้กระเพาะปัสสาวะและไตพิการ ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ เปลือกต้น สมานแผล


Root: antipyretic, treatment of chronic gastro-intestinal ailment


แหล่งข้อมูล

Reference

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 35 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 398-399


คิวอาร์โค้ด

QR Code

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view