สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                   

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ขยัน

Khayan


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Lysiphyllum strychnifolia (Craib) A. Schmitz                                        


วงศ์

Family 

           

FABACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

เครือขยัน (ภาคเหนือ) สยาน (ตาก ลำปาง) หญ้านางแดง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)                                                                                                                                                                              

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อกระจะ ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีแดง ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน ปลายแหลม              


การกระจายพันธุ์

Distribution 


เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบบริเวณป่าที่ลุ่มต่ำของป่าเต็งรังหรือชายป่า ในพื้นที่เปิดโล่ง ออกดอกเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม         

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

          

รากหรือลำต้น บำรุงโลหิตสำหรับสตรีหลังคลอด ขณะอยู่ไฟช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น เปลือก ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย                                       


แหล่งข้อมูล

Reference   

                            

กกยาอีสาน น. 38-39 สมุนไพรไทย น. 58 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 391                                                                                     

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view