สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                   

 

                                                                   

    

ชื่อ

Thai Name

ข้าวสารดอกเล็ก

Khao san dok lek


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Raphistemma hooperianum (Blume) Decne.วงศ์

Family    

APOCYNACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

เมือยสาร mueai san (ชุมพร)ลักษณะ 

Characteristics

ไม้เถา เลื้อยทอดยาวได้ถึง 2-5 เมตร น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อซี่ร่ม ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ผลเป็นฝัก รูปกระสวย สีเขียว


การกระจายพันธุ์

Distribution 

ขึ้นตามชายป่าดิบทั่วไป ตามชายป่าธรรมชาติ หรือบริเวณสวนที่รกร้าง บริเวณป่าไผ่ ในประเทศไทยพบขึ้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง


ประโยชน์                

Utilization          

ราก เข้ายาถอนพิษ ทำให้อาเจียน ระงับพิษทั้งปวง ทำยาหยอดตา แก้ตาฝ้า ตาแดง และตามัว ดอกและผล รับประทานเป็นผัก


Root: emetic for detoxification


แหล่งข้อมูล

Reference                                  

- สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 195

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 168

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 484

- สารานุกรมสมุนไพร น. 133

- พจนานุกรมสมุนไพร น. 124

- ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสามัญชนไทย น. 126


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย : การเพาะเมล็ด ต้องการแสงแดดปานกลางจนถึงค่อนข้างมาก ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีส่วนผสมของปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
                                                                                                                                                                                                                              

            

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view