สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                           

                           

                                                                

                                                                                                                                                                       

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ไพล

Phlai

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Zingiber montanum (J. KÖnig)  Link ex A. Dietr.


วงศ์

Family

             

ZINGIBERACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

ปูลอย ปูเลย (ภาคเหนือ) ว่านไฟ (ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)                                                                                                                                     

 

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน เมื่อผ่ามีสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงสลับ  ช่อดอกแทงจากเหง้า ดอกสีขาวนวลการกระจายพันธุ์

Distribution

 

ในประเทศไทย ปลูกกันมากในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียแถบประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย

                 

                                                               

ประโยชน์             

Utilization

          

เหง้า แก้เคล็ดยอก ฟกบวม เส้นตึง เมื่อยขบ เหน็บชา สมานแผล แก้ปวดท้อง พบสารมีฤทธิ์ขยายหลอดลม แก้บิด สมานลำไส้ บำรุงผิวพรรณ ไล่แมลง ใบ แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย


แหล่งข้อมูล

Reference

          

-  สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 211

-  สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 221

-  สมุนไพรไทย น. 203

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 386 - 392 

-สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 56 - 57

   

การปลูก

ไพลสามารถขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด แง่งหรือเหง้าซึ่งเป็นส่วนของลำต้นใต้ดิน โดยทั่วๆ ไปจะใช้ส่วนของเหง้าเป็นท่อนพันธุ์ในการปลูก ไพลชอบดินร่วนซุย ไม่ชอบน้ำขังหรือดินที่มีการระบายน้ำไม่ดีเนื่องจากจะเน่าเสียโดยเฉพาะดินที่มีสภาพเป็นกรด เมื่อมีฝนชุกหรือความชื้นในดินสูง จะทำให้เกิดโรคแง่งเน่า สามารถปลูกกลางแจ้งจนถึงมีแสงแดดพอควร ส่วนต้นเหนือดินมักจะยุบหรือแห้งเมื่อเข้าฤดูแล้ง ส่วนใหญ่จะเก็บเหง้าแก่เมื่ออายุ 2-3 ปีหลังปลูก                                                                                                                                                                                                                                  

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [Next]
view