สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                    

 

                                        

                                                                                                                          

    

ชื่อ

Thai Name  

       

พลองขี้ควาย

Phlong khi khwai


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Memecylon caeruleum Jack var. caeruleum                              


วงศ์

Family   

         

MEMECYLACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                           

พรม พลองขี้ไต้ (ประจวบคีรีขันธ์) พลองขี้นก (ลำปาง)  


                                          

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ผิวใบมัน ดอกช่อเชิงหลั่น สีม่วงแกมน้ำเงิน ออกที่ง่ามใบ ผลสด รูปไข่หรือรูปกระสวย เมื่อสุกสีม่วงเข้ม


การกระจายพันธุ์

Distribution

             

ในประเทศไทยพบกระจายแบบห่าง ๆ ทั่วทุกภาค แต่พบได้มากทางภาคใต้ ทีความสูงจากระดับทะเลถึงประมาณ 1,200 เมตร ในต่างประเทศพบที่จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย                                                                                                                                        

ประโยชน์            

Utilization

          

ราก ผสมรากพลองเหมือด ต้มน้ำดื่ม แก้ผิดสำแดง

  


แหล่งข้อมูล

Reference

                            

กกยาอีสาน น. 166 น้ำดื่ม แก้ผิดสำแดง


    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  [Next]
view