สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                      

                                   

                                                         

                                                              

                                       

    

ชื่อ

Thai Name  

       

พะวาใบใหญ่

Phawa bai yai

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

                   

Garcinia vilersiana Pierre                                                        

วงศ์

Family

             

CLUSIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

ไข่จระเข้ ตะพูด ส้มปอง ส้มม่วง (จันทบุรี) จำพูด (ภาคกลาง) ปะหูด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะพูด (ภาคกลาง ภาคใต้)                                                                                                                                       


ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น น้ำยางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ สีเหลืองนวล ออกที่ง่ามใบ ผลสด รูปกลม เมื่อสุกสีเหลือง                                              การกระจายพันธุ์

Distribution       


มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน พบขึ้นตามป่าดิบชื้น และตามชายห้วยหรือพื้นที่ริมน้ำในป่าเบญจพรรณ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่ฟิลิปปินส์ ชวา และบอร์เนียว  

                                                                                       

ประโยชน์            

Utilization

          

เปลือก ตำผสมแอลกอฮอล์ลงไปเล็กน้อย เป็นยาพอกแก้เคล็ดขัดยอกและแผลอักเสบเรื้อรัง                                                                        

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

สมุนไพรไทย ตอนที่ 6 น. 69                                                       


พิกัด

UTM

101º 30´ 24.9" E 13º 45´ 01.0" N

47P 0771137m.E 1521533 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการปักชำ                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [Next]
view