สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                    

                                        

                                                                                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name  

       

เพชรสังฆาต

Phet sang khat

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name       


Cissus quadrangularis L.                                          


วงศ์

Family   

         

VITACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

ขั่นข้อ (ราชบุรี) สันชะควด (กรุงเทพฯ) สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์)                                                                                                                                                                                                    

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้เถา ลำต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกสีเหลืองอมเขียว ผลสุกสีแดง

การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามบริเวณชายป่าหรือที่ชื้น ที่ความสูงจากระดับทะเลไม่เกิน 600 เมตร ในต่างประเทศพบขึ้นกระจายในเขตร้อนของทวีปเอเชียและแอฟริกา ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

                                                                                 ประโยชน์            

Utilization 

        

ราก รักษากระดูกแตกและหัก เถา รักษาริดสีดวงทวาร แก้ลักปิดลัก เปิด แก้ปวดประจำเดือนไม่ปกติ รักษากระดูกแตกและหัก แก้หูน้ำหนวก ขับน้ำเหลืองเสีย ใบ รักษาโรคลำไส้ 

แหล่งข้อมูล

Reference

 

                            

- สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 64

- สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 233

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 52-53

- สมุนไพรไทย น. 201

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 352-354 

- สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 54-55

    
พิกัด

UTM


47P 0771082 m.E 1521595 m.N

คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย ใช้เถาปักชำ                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [Next]
view