สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                           

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

พลับพลา

Phlap phla
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                                                            


Microcos tomentosa Sm.                                                                                 

วงศ์

Family 

           

MALVACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name


                            

กะปกกะปู ค่อม พลา ลาย สากกะเบือดง สากกะเบือละว้า หมากหอม (ภาคเหนือ) ก้อมส้ม คอมส้ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คอมเกลี้ยง พลองส้ม (ภาคตะวันออก) มลาย (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ขี้เถ้า (ภาคกลาง) จือมือแก น้ำลายควาย พลาขาว  พลาลาย (ภาคใต้)

                                                                                          

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ง่ามใบ กลีบดอกสีเหลือง ผลสด รูปกลมแกมไข่กลับ เมื่อสุกสีดำ                          

การกระจายพันธุ์

Distribution          

 

ในประเทศไทยพบทั่วไปตามป่าผลัดใบผสมและป่าดิบแล้งง ที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 100-600 เมตร ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา จีน ไปจนถึงอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ออกดอกเดือนเมษายน-ตุลาคม                                                                                       
                                

ประโยชน์            

Utilization   

      

เปลือก ทำลายพิษของต้นยางน่อง แก่น ผสมกับสมุนไพร ต้มน้ำดื่มแก้หืด

     แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

- กกยาอีสาน น. 169 

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 286                               

   


 


พิกัด

UTM

101º 30´ 26.1" E 13º 45´ 00.5" N

47P 0770891 m.E 1521141 m.N

47P 0771094 m.E 1520424 m.N

47P 0771673 m.E 1522530 m.N

คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [Next]
view