สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                 

  

                                               

                                                                                                                                                                                        

    

ชื่อ

Thai Name  

       

พีพวนน้อย

Phi phuan noi


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name         


Uvaria rufa Blume                                                                                                         

วงศ์

Family   

         

ANNONACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                              

ติงตัง (นครราชสีมา) ตีนตั่งเครือ (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) นมควาย นมแมว (ภาคกลาง) นมแมวป่า (เชียงใหม่) นมวัว (กระบี่ พิษณุโลก) บุหงาใหญ่ (ภาคเหนือ) พีพวน (อุดรธานี) สีม่วน (ชัยภมิ) หำลิง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)                                                                                                   

                                   

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงสลับ มีขนสากคายปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกสีแดง ผลกลุ่ม เมื่อสุกสีแดง                                                          การกระจายพันธุ์

Distribution 


ตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง หรือตามป่าผลัดใบ ที่ความสูงระดับทะเลจนถึง 800 เมตร ในประเทศไทยพบขึ้นในภาคใต้จนถึงอินโดนีเซีย ออกดอกตลอดปี                         

               

                                                                

ประโยชน์            

Utilization  

       

ราก รักษาโรคผอมแห้งของสตรี เนื่องจากคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ และบำรุงน้ำนม รากและเนื้อไม้ แก้ไข้กลับไข้ซ้ำเนื่องจาก รับประทานของแสลงเป็นพิษ ผล ถอนพิษ แก้ผื่นคันตามตัว


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 204-205 

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 1 น. 88-91                          

                                              

    

คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [Next]
view