สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพัทลุง

             

                                           

                                                                

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

พะยอม

Pha yom


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Shorea roxburghii G. Don                                                                                    


วงศ์

Family 

           

DIPTEROCARPACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

กะยอม (เชียงใหม่) แคน (เลย) ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) พะยอมทอง (ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี) ยางหยวก (น่าน) สุกรม (กรุงเทพฯ)                                                                                                                                                   

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลรูปกระสวย มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก                              


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับทะเล 60-1,200 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

          

เปลือก ฝาดสมาน แก้ท้องเดิน แก้ลำไส้อักเสบ เป็นสารกันบูด ดอก เข้ายาหอม บำรุงหัวใจ และลดไข้                                                            


แหล่งข้อมูล

Reference 

                           

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 188 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 91 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 114-115 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 248-249 สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 604 สารานุกรมสมุนไพร น. 318

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  [Next]
view