สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพัทลุง

             

                                              

                                         

                                        

                          

                                                                

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

พะยอม

Pha yom

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Shorea roxburghii G. Don         


                                             
                            

วงศ์

Family 

           

DIPTEROCARPACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                   

กะยอม (เชียงใหม่) แคน (เลย) ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) พะยอมทอง (ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี) ยางหยวก (น่าน) สุกรม (กรุงเทพฯ)      

                                                                                                                                            

ลักษณะ 

Characteristics  

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลรูปกระสวย มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก                              


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับทะเล 60-1,200 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

                                                                             

   

ประโยชน์            

Utilization

เนื้อไม้ สีน้ำตาลแกมเหลืองถึงสีน้ำตาล ค่อนข้างแข็งแรง เหนียว ใช้ทำสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้ดี เช่น เสา ขื่อ รอด ตง คาน เรือขุดต่อเรือ เครื่องมือการเกษตร เกวียน ตัวถังรถ กระเบื้องไม้ เปลือก ให้น้ำฝาด ใช้ฟอกหนัง ชัน ใช้ผสมน้ำมันทาไม้ยาเรือ


เปลือก ฝาดสมาน แก้ท้องเดิน แก้ลำไส้อักเสบ เป็นสารกันบูด ดอก เข้ายาหอม บำรุงหัวใจ และลดไข้         

                                                  

แหล่งข้อมูล

Reference 

                           

-  สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 188

-  สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 91

-  พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 114-115

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 248-249

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 604 

-  สารานุกรมสมุนไพร น. 318

    

พิกัด

UTM

101º 30´ 16.0" E 13º 45´ 09.4" N

47P 0770785 m.E 1520870 m.N

47P 0770804 m.E 1520867 m.N

47P 0770822 m.E 1520867 m.N

47P 0770920 m.E 1521160 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [Next]
view