สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

             

 

                           

 

                                                                   

                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

จันทน์เทศ

Chan thet


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Myristica fragrans Houtt.วงศ์

Family             

MYRISTICACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name           

Nutmeg tree ลักษณะ 

Characteristics       

ไม้ต้น สูง 5-18 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ แยกเพศต่างต้น ออกที่ง่ามใบ สีเหลืองอ่อน ผลสด มีรกเป็นริ้วหุ้มเมล็ดสีแดง เรียกว่า ดอกจันทน์


การกระจายพันธุ์

Distribution 

พบขึ้นในพื้นที่เขตร้อนชื้น ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกและภาคใต้

                       

ประโยชน์              

Utilization          

เนื้อไม้และแก่น แก้ไข้ บำรุงตับ ปอด หัวใจ และน้ำดี ดอก บำรุงโลหิต ผล บำรุงกำลัง ขับลม แก้ธาตุพิการ คุมกำเนิด รกหุ้มเมล็ด บำรุงโลหิตและบำรุงผิวพรรณ


Wood: antipyretic, antidiaphoretic, antiscurvy


แหล่งข้อมูล

Reference

คิวอาร์โค้ด

QR Code


                                  

- สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 148

- สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 96

- สมุนไพรไทย น. 90

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 691

- สารานุกรมสมุนไพร น.167    


ขยายพันธุ์โดย : การเพาะเมล็ด สามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะกับการเจริญเติบโต คือ ดินร่วนปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสูง
                                                                                                                                                                                                                             

            

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [Next]
view