สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

 

                                                                

    

ชื่อ

Thai Name  

จันทน์แดง

Chan daeng


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Myristica iners Blumeวงศ์

Family             

MYRISTICACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name           

จันทน์ป่า chan pa (ตราด) พร้าวเลดง phrao le dong (สุราษฎร์ธานี) สังขยา sang khaya (นราธิวาส)


ลักษณะ 

Characteristics

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ท้องใบสีขาวนวล ดอกสีเหลืองอ่อน ผลสด เมื่อแก่สีเหลืองนวล เมล็ดมีรกจักลึกเป็นริ้วสีแดงหุ้ม


การกระจายพันธุ์

Distribution 

-ประโยชน์            

Utilization          

น้ำยางจากเปลือกต้น บรรเทาอาการเจ็บปวดแหล่งข้อมูล

Reference          

พันธุ์ไม้ต้นของประเทศไทย น. 161 คิวอาร์โค้ด

QR Code                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [Next]
view