สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                               

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

แจง

Chaeng
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name      

     

Maerua siamensia (Kurz) Pax                                                           


วงศ์

Family   

         

CAPPARACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                         

แกง (นครราชสีมา)                                                                                          

       

                                                                                                                             

ลักษณะ 

Characteristics

 

                        

ไม้ต้น สูงไม่เกิน 10 เมตร มีเกล็ดหุ้มยอด ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 1-5 ใบย่อย ดอกช่อ คล้ายช่อเชิงหลั่น ออกที่ง่ามใบหรือปลายกิ่ง หรือดอกเดี่ยวออกที่ง่ามใบ ไม่มีกลีบดอก ผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปรีหรือกลม เมื่อสุกสีเหลืองเข้ม ผิวขรุขระ เมล็ดรูปไต
การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทุกภาคจนถึงภาคใต้ตอนบน ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง หรือตามป่าโปร่ง โดยเฉพาะเขาหินปูนเตืี้ย ๆ ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

                                                                               

 


ประโยชน์           

Utilization


                 

ใบเขียวตลอดปี ใบและดอกอ่อนกินเป็นผักดองคล้ายกุ่ม ราก บำรุงกำลัง ขับปัสสาวะ แก้ปวดเมื่อย แก้ปัสสาวะพิการ แก้กระษัย ราก เปลือก และใบ แก้ดีซ่าน แก้อาการหน้ามืด แก้ตาฟาง แก้ไข้มาลาเรีย ลำต้น แก้ปวดหลัง บำรุงธาตุ ใบและยอด แก้แมงกินฟัน แก้ไข้
แหล่งข้อมูล

Reference 

                         

- สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 157

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2 น. 150

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 737 

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 311                    

    
คิวอาร์โค้ด

QR Codeขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดหรือการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [Next]
view