สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

 

            

                                                     

    

ชื่อ

Thai Name

จมูกปลาหลด

Chamuk pla lot


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

Oxystelma esculentum (L. f.) Sm.วงศ์

Family

APOCYNACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

จมูกปลาไหลดง chamuk pla lai dong (เพชรบูรณ์) ตะมูกปลาไหล tamuk pla lai (นครราชสีมา) ผักไหม phak mai (เชียงใหม่) สะอึก sa uek (ภาคกลาง) Jaldudhi


ลักษณะ 

Characteristics 

ไม้เถา น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อ ออกที่ง่ามใบ กลีบดอกด้านในสีชมพูเข้ม มีลายเส้นสีม่วง ผลเป็นฝัก


การกระจายพันธุ์

Distribution 

ขึ้นบริเวณน้ำตื้นริมบึงทั่วไป ในประเทศไทยพบอยู่ทั่วไปทางภาคตะวันออกและภาคกลาง ในต่างประเทศพบที่อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ประโยชน์ 

Utilization          

ราก แก้ดีซ่าน น้ำยาง ใช้ชะล้างแผลที่เป็นหนอง รักษาบาดแผล  ทั้ง 5 แก้เจ็บคอ


Latex: wound healing ; Whole plant: remedy for sore throat


แหล่งข้อมูล

Reference 

- สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 176 

- พืชสมุนไพรประเทศไทย ตอนที่.146 

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 3 น.213 

- การศึกษาฯ พ่อใหญ่จารย์เคน ลาวงศ์ น. 6 


คิวอาร์โค้ด

QR Codeขยายพันธุ์โดย : การเพาะเมล็ดและวิธีการปักชำ ชอบอยู่ในร่มรำไร ชอบความชื้น                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [Next]
view