สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

จันทน์กะพ้อ

Chan ka pho
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   


Vatica diospyroides Symington                                        

วงศ์

Family       

     

DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name     

                          

  เขี้ยวงูเขา (พังงา) จันทน์พ้อ (ภาคใต้) 

                                                                                         

         

                             

ลักษณะ 

Characteristics             

ไม้ต้น สูง 5-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง สีเหลืองนวลหรือขาวนวล มีกลิ่นหอมแรง ผลกลม ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล มีกลีบประดับ 5 กลีบ สั้นกว่าตัวผล          

การกระจายพันธุ์ 

Distribution       


มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าดิบ ที่ลุ่มต่ำ และชายขอบป่าพรุ ที่ความสูงระดับทะเลประมาณ 20-100 เมตร ในต่างประเทศจะพบได้ที่ประเทศเวียดนามและมาเลเซีย

                                                     


       

ประโยชน์            

Utilization       


  

เนื้อไม้ ใช้ทำสิ่งก่อสร้างและเครื่องใช้ต่าง ๆ ดอกกลิ่นหอมแรง ใช้อบเสื้อผ้า

เนื้อไม้ แก้ไข้เพื่อลม แก้สันนิบาต ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม และแก้ลมวิงเวียน ดอก บำรุงหัวใจ
แหล่งข้อมูล

Reference                                  

สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 24 สารานุกรมสมุนไพร น. 165        
 

พิกัด

UTM

47P 0770826 m.E 1520881 m.N  

47P 0772235 m.E 1521138 m.N   

47P 0772252 m.E 1521154 m.N

47P 0772309 m.E 1521201 m.Nคิวอาร์โค้ด

QR Code                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [Next]
view