สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

หญ้าจิ้มฟันควาย

Ya Chim Fan Khwai


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. subsp. graminifoliaวงศ์

Family             

ORCHIDACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name    

แขมดอกขาว แขมเหลือง ง้วนตากหงาย เอื้องใบไผ่ (ภาคเหนือ) น้ำทราย (ลำปาง) ยี่โถปีนัง (กรุงเทพฯ) หญ้าแผงสี หญ้าแยงแย่ (สตูล)   

      

ลักษณะ 

Characteristics 

กล้วยไม้ดิน ลำต้นเรียว ใบคล้ายใบหญ้า ดอกช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมชมพู กลีบปากสีชมพูเข้มมีแต้มสีเหลือง ออกที่ง่ามใบใกล้ปลายยอด ผลเป็นฝัก


การกระจายพันธุ์

Distribution                                                                         

ประโยชน์                

Utilization          

เหง้า ดองเหล้า บำรุงกำลัง ทั้ง 5 แก้ไข้ ยาธาตุแหล่งข้อมูล

Reference                                  

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 22-23

- การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาดองเหล้าในภาคเหนือของประเทศไทย    


คิวอาร์โค้ด

QR Code

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view