สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตราด


                                             

 

                                                                                                                                                                                                          

    

ชื่อ

Thai Name  

       

หูกวาง

Hu kwang


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Terminalia catappa L.                                                                                     


วงศ์

Family   

         

COMBRETACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name                                          

โคน (นราธิวาส) ดัดมือ ตัดมือ (ตรัง) ตาปัง (พิษณุโลก สตูล) หลุมปัง (สุราษฎร์ธานี) Bengal almond, Indian almond, Olive–bark tree, Sea almond, Singapore almond, Tropical almond, Umbrella tree                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง ดอกช่อ สีขาว ออกที่ง่ามใบ ผลสีเขียว เมื่อสุกสีเหลือง                                                                                    

การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามหาดทราย หาดหิน และขึ้นได้ทั่วไป ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และสิงหาคม-ตุลาคม                                                                                 

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

          

ราก ทำให้ประจำเดือนปกติ เปลือก ขับลม ใบ เป็นยาขับเหงื่อ แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ ผล เป็นยาถ่าย ทั้ง 5 ฝาดสมาน แก้ไข้ แก้ท้องเสีย และแก้บิด


แหล่งข้อมูล

Reference                                  

สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 183 สมุนไพรไทย น. 335 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 257-260 สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 360-361

    

พิกัด

UTM

47P 0770848 m.E 1521027 m.N

47P 0770990 m.E 1521066 m.N

47P 0772115 m.E 1521339 m.N

47P 0772300 m.E 1521178 m.N

47P 0771223 m.E 1521683 m.Nขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด เมล็ดงอกใช้เวลาประมาณ 30 วัน ภายในระยะเวลา 3 เดือนต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร สามารถย้ายปลูก

                                                                                                                                                                                                                               

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view