สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                      

                 

 

                                                         

        

                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name  

       

หนุมานประสานกาย

Hanuman prasan kai    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Schefflera leucantha R. Vig.                            


วงศ์

Family 

           

ARALIACEAE 

ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

-

                                                                                                                                                                                    

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้พุ่ม ใบประกอบแบบนิ้วมือ เรียงเวียนรอบกิ่ง ดอกช่อ ออกที่ยอด สีขาวแกมเขียวหรือแกมเหลืองอ่อน ผลรูปไข่                                               


การกระจายพันธุ์

Distribution

 

พบตามป่าดงดิบเขา ตามซอกหินผา


                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

          

ใบ แก้ไอ ขยายหลอดลม แก้หอบหืด หลอดลมอักเสบ รักษาวัณโรค แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ภูมิแพ้ พอกแผลเพื่อห้ามเลือด และสมานแผล       


แหล่งข้อมูล

Reference   

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 185 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 159 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 133-135 สมุนไพรไทย ตอนที่ 3 น. 191     

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชำ เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภท ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง และเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view