สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


                                                                      

                                                                                       
    

ชื่อ

Thai Name  

       

หมัน

Man
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                      
                               

 

Cordia cochinchinensis Pierre                                                              
วงศ์

Family 

           

BORAGINACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

-

                                                                                                                                     

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ กลีบดอกสีขาว ผลสด รูปกลม เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม เนื้อผลเป็นยางเหนียว


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบมากในป่าชายเลนที่ดินค่อนข้างแข็ง ฝั่งทะเลอ่าวไทย


                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization             

   

      

ผล ดองเหล้า บำรุงกำหนัด

เปลือก ใช้ทำปอ ใช้ทำหมันตอกยาแนวเรือ ของเหลวในผลที่ห่อหุ้มเมล็ดเหนียวมากใช้ทำกาว       

                                       
แหล่งข้อมูล

Reference

                            

การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาดองเหล้าในภาคเหนือของประเทศไทย                                                                          


คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view