สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

หางปลาช่อน

Hang Plachon    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wightวงศ์

Family             

ASTERACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

ผักกาดนกเขา (นครศรีธรรมราช) ผักแดง (เลย) ผักบั้ง (ลำปาง) ผักลิ้นปี่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หูปลาช่อน (ภาคกลาง)                                                                                                                  


                   

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงสลับ   ดอกช่อกระจุกแน่น ออกรวมเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง สีชมพู ผลแห้งการกระจายพันธุ์

Distribution 

                     


                                                           

ประโยชน์                

Utilization          

ราก แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้ท้องเสีย ใบ แก้ตาเจ็บ หูเจ็บ  ใบและดอก ห้ามเลือด ทั้ง 5 ขับปัสสาวะ แก้ไอ ฝาดสมาน แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกแหล่งข้อมูล

Reference                                  

-        กกยาอีสาน น. 104

-        สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 252

-        สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 416

-        สารานุกรมสมุนไพร น. 491

-        สวนนานาพฤกษาสมุนไพร น. 184

-        ผักพื้นบ้านภาคใต้ น. 240

-      ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสามัญชนไทย น. 252                                                                                                                                                                                                                                     

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view