สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพชรบุรี


                              

                        


                                                                                                                

    

ชื่อ

Thai Name  

       

หว้า

Wa

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                           

   

Syzygium cumini (L.) Skeels                                                       

วงศ์

Family     

       

MYRTACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

ห้าขี้แพะ (เชียงราย) Black plum, Jambolan

       
                                                                                                                               

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอกสีขาว ผลสด รูปกระสวย สีม่วงแดง           


การกระจายพันธุ์

Distribution 


ขึ้นตามป่าดิบ และป่าผลัดใบทั่วไป มีถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน จากอินเดียถึงมาเลเซีย ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม ผลแก่เดือนพฤษภาคม

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

   

ใบ แก้บิด ชะล้างบาดแผล รักษาแผลในปาก ผล แก้ท้องร่วง แก้บิด ขับปัสสาวะ รักษาโรคเบาหวาน เปลือก แก้บิด แก้ท้องเสีย รักษาแผลอักเสบในปาก แก้ปากเปื่อย แก้คอเปื่อย และชะล้างบาดแผล


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

- สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 107

- สมุนไพรไทย น. 331

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 176-182 

- พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 180-181          

    

พิกัด

UTM

101º 30´ 17.6" E 13º 45´ 01.9" N

47P 0770556 m.E 1520753 m.N

47P 0770687 m.E 1521681 m.N

47P 0770716 m.E 1520744 m.N

47P 0770726 m.E 1521639 m.N

คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view