สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                               

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

หมากหมก

Mak Mok
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Lepionurus sylvestris Blume

วงศ์

Family             

OPILIACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

-                                                                                               

 
                                    

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ห้อยลง กลีบรวมสีเหลือง ออกที่ง่ามใบ ผลสด รูปไข่กลับหรือรูปกระสวย เมื่อสุกสีแดงสด


การกระจายพันธุ์

Distribution 

                 
                                                               

ประโยชน์                

Utilization          

ราก รักษาอาการทางกล้ามเนื้อ ใบ รับประทานเป็นผัก


แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-        สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 149

-        ซาไก ชนกลุ่มน้อยภาคใต้ของไทย น. 32

    

คิวอาร์โค้ด

QR Code

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view