สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

เต็ง

Teng

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Shorea obtusa Wall. ex Blume

วงศ์

Family             

DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

แงะ (ภาคเหนือ) จิก (ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ) ชันตก (ตราด) เต็งขาว (ขอนแก่น) เน่าใน (แม่ฮ่องสอน) Burmese sal, Siamese sal, Thitya                                                                                             
                                         

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง สีเหลือง ผลมีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก


การกระจายพันธุ์

Distribution 

               
                                                                 

ประโยชน์                

Utilization          

ราก แก้ท้องเสีย แก้บิด เปลือก สมานท้อง สมานแผลพุพอง แก่น แก้กระษัย ขับเลือดลม ยาง แก้บิด ปิดธาตุ แก้ฝีในท้อง สมานแผล แก้น้ำเหลืองเสีย ใบ รักษาแผลพุพองของเด็ก

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-        สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 120-121

-        สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 603

-        พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 112-113    

คิวอาร์โค้ด

QR Code
                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  [Next]
view