สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสระบุรี


                          

                                                                   
                                                                                                                                                                        

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ตะแบกนา

Ta baek na


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Lagerstroemia floribunda Jack var. floribunda                       


วงศ์

Family 

           

LYTHRACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

กระแบก (สงขลา) ตะแบกไข่ (ตราด ราชบุรี) เปื๋อยด้อง เปื๋อยนา (ลำปาง) เปี๋อยหางค่าง (แพร่)                                                                                                                                                                                 

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง สีชมพู ผลแก่แตกเป็น 3 พู

 

การกระจายพันธุ์

Distribution       


 

พบตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดงดิบ ป่าน้ำท่วม และตามท้องนา ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ออกดอกเดือนกรกฎาคม-กันยายน ไม่แน่นอนแล้วแต่สภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดได้ประมาณเดือน ธันวาคมขึ้นไป ผลแก่จะแตกเพื่อโปรยเมล็ดในราวเดือนมีนาคม

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization         

ราก แก้ปวดกล้ามเนื้อเมื่อมีไข้ เปลือก แก้ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด เนื้อไม้ ขับโลหิตระดู แก้โลหิตจาง บำรุงโลหิต ใบ แก้ไข้    


เนื้อไม้ ละเอียดแข็ง ใจกลางมักเป็นโพรง ใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่รับน้ำหนัก เสา กระดานพื้น และเครื่องมือการเกษตร และนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

         

แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2 น. 130-131 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 80 สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 30    


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  [Next]
view