สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ตะครอง

Ta Khrong

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Ziziphus cambodiana Pierre

วงศ์

Family             

RHAMNACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

มะตันดง มะหมากมา (ภาคเหนือ) หนามคอม (พิษณุโลก) หนามค้อม หนามตะคอง (อุบลราชธานี) หมาก-กะทันช้าง (ภาคกลาง)                                                                                                                                     

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ผลสด รูปเกือบกลม

การกระจายพันธุ์

Distribution 

                                                                                 

ประโยชน์                

Utilization          

รากหรือลำต้น ผสมลำต้นกำลังช้างสาร ต้มน้ำดื่ม แก้ผิดสำแดง

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-        กกยาอีสาน น. 236

-        สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 340

    

คิวอาร์โค้ด

QR Code
                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  [Next]
view