สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                           

    

ชื่อ

Thai Name  

ปอหู

Pho hu


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name      

Hibiscus macrophyllum Roxb. ex Hornem.          วงศ์

Family     

MALVACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

ขี้เท่า (ชัยภูมิ) ชู้เมีย (เพชรบุรี) ตองเต๊า ท้องโต ปอหมื่น แอบข้าว (ภาคเหนือ) ปอมุก (ชุมพร) อูจง (ตรัง) 

 

ลักษณะ 

Characteristics       

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงเวียน แผ่นใบรูปกลม โคนเว้า มีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกสีเหลือง ผลรูปไข่  มีกลีบเลี้ยงและกลีบประดับที่ฐาน


การกระจายพันธุ์

Distribution 

พบขึ้นตามป่าดิบเขา ที่ความสูงจากระดับทะเล 1,400 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผลแก่เดือนมีนาคม-เมษายน


ประโยชน์      

Utilization 

ใบ ห้ามเลือดแหล่งข้อมูล

Reference           

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 593-594 

-  ต้นไม้เมืองเหนือ น. 74


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [Next]
view