สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                            

          

                                                                      

                                                            

    

ชื่อ

Thai Name  

ชำมะเลียง

Cham maliang

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

วงศ์

Family

SAPINDACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name       

โคมเรียง (ตราด) ชำมะเลียงบ้าน พุมเรียง พุมเรียงสวน (ภาคกลาง) พูเวียง (นครราชสีมา) มะเถ้า (ภาคเหนือ)                                                                             

ลักษณะ 

Characteristics            

ไม้พุ่ม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงเวียน ใบย่อยรูปหอกแคบขอบขนาน โคนก้านแผ่เป็นแผ่นคล้ายหูใบ ดอกช่อ ออกที่ลำต้น สีน้ำตาล ผลสุกสีดำอมม่วง

การกระจายพันธุ์

Distribution        


ตามแนวชายป่าหรือริมลำธาร ที่ความสูงจากระดับทะเลถึง 1,000 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค พบมากในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงอินโดนีเซีย ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม                                                                           

ประโยชน์           

Utilization

ราก แก้ไข้เหนือ แก้ผูกไม่ถ่าย แก้ร้อนใน แก้ไข้สันนิบาต ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้กำเดา ผล แก้ท้องเสีย

แหล่งข้อมูล

Reference          

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน น. 70 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2 น. 138-139 สมุนไพรไทย น. 105 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1)                            

พิกัด

UTM

47P 0772065 m.E 1521222 m.N  

47P 0772117 m.E 1521296 m.N

47P 0772229 m.E 1521156 m.N

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [Next]
view