สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                   

                    

                       

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ชะมาง

Chamang
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                    

         

Garcinia lanceifolia Roxb.                                                                    วงศ์

Family   

         

CLUSIACEAE
ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

บงนั่ง (สกลนคร) มะแปม (ชลบุรี ระยอง) หมักแปม (หนองคาย)
                                                       

ลักษณะ 

Characteristics                            

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร แตกกิ่งห่าง ๆ เป็นคู่กัน ตามแนวนอน ไม่ผลัดใบ ยางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 7-11 เซนติเมตร รูปรีถึงรูปหอก ปลายเรียวแหลม โคนสอบ ดอก สีส้มอ่ออนถึงแดงเข้ม ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก ที่ซอกใบและปลายกิ่ง ผลสด รูปกลม ปลายกลมหรือบุ๋ม เมื่อสุกสีแดงสด รสชาติเปรี้ยวจัดทั้งผลดิบและผลสุก รับประทานได้ 
การกระจายพันธุ์

Distribution      

 

พบขึ้นตามป่าดิบทุกภาคของประเทศไทย พบมากที่สุดทางภาคใต้ ออกดอกติดผลช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม โดยจะเริ่มออกผลเมื่ออายุ 2 ปี                                                   

                                 


                                               

ประโยชน์            

Utilization  


       
 

        

ผลสุก เป็นยาระบายและแก้เลือดออกตามไรฟัน


ชะมาง เป็นที่รู้จักกันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชื่อ “หมักแปม” จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE) โดยมีการศึกษาสิ่งสกัดจากเนื้อผลแห้งของชะมาง พบว่ามีสารประกอบฟีโนลิกและฟลาโวนอยด์ ซึ่งทาหน้าที่ในการต้านการเกิดออกซิเดชั่น และจากการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการทาลายอนุมูลอิสระ (DPPH) พบว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ[1] ซึ่งผลสุกสามารถนามารับประทานสดได้ นาไปประกอบอาหาร เช่น ต้มปลา ต้มเนื้อ แกงส้ม ฯลฯ ผลของชะมางนั้นมีสรรพคุณ เป็นยาระบายและแก้เลือดออกตามไรฟัน[2] สามารถนาผลชะมางไปแปรรูปเป็นแยม น้าผลไม้ หรือไวน์
แหล่งข้อมูล

Reference 
                           

[1] Nabajyoti G, Ankur G and Bijoy N. Free radical scavenging activities of Garcinia xanthochymus Hook F. and Garcinia lanceifolia Roxb. Using various in vitro assay models. Asian J Pharm Clin Res 2015;8(3):138-141.

[2] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา และคณะ. 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เจตนารมณ์ภัณฑ์,ปราจีนบุรี. น. 66.

 พิกัด

UTM

47P 0771113 m.E 1521577 m.N

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง ชอบความชุ่มชื้น ขึ้นในพื้นที่แสงแดดรำไร โดยปลูกเป็นไม้พื้นล่าง เหมาะที่จะปลูกในบริเวณบ้านพักและใต้ร่มเงาไม้อื่นได้ดี สามารถปลูกเป็นไม้ประดับสวยงาม

                                                         

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [Next]
view