สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมุกดาหาร


                           


                                                       

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ช้างน้าว

Chang nao


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Ochna integerrima (Lour.) Merr.                                                


วงศ์

Family

    

OCHNACEAE                                                                                                                                                               


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                         

กระแจะ (ระนอง) กำลังช้างสาร (ภาคกลาง) ขมิ้นพระต้น (จันทบุรี) แง่ง (บุรีรัมย์) ช้างโน้ม (ตราด) ช้างโหม (ระยอง) ตานนกกรด (นครราชสีมา) ตาลเหลือง (ภาคเหนือ) ฝิ่น (ราชบุรี)                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

 

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยตื้น ๆ ดอกออกที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ผลสุกสีดำ                                                                                                                                                           

การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าสน และป่าชายหาด ที่ความสูงจากระดับทะเลจนถึงประมาณ 1,200 เมตร ออกดอกและติดผลในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน

                                                                                 

ประโยชน์           

Utilization           

ราก ขับพยาธิ แก้น้ำเหลืองเสีย เปลือก แก้ปวดตา แก้ตาเคือง เนื้อไม้ แก้กระษัย ขับพิษเสมหะและโลหิต แก้ปวดเมื่อย ถ่ายพิษตับ แก้ปวดท้อง คลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อท้อง และรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ    

                                                                        

แหล่งข้อมูล

Reference                    

กกยาอีสาน น. 179 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 826 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 186-187                                                        

    

ขยายพันธุ์โดย  การใช้เมล็ด การตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ช้า เติบโตได้ในสภาพดินทุกชนิดแม้พื้นที่แห้งแล้ง แต่ชอบดินร่วน ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบน้ำท่วมขัง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง ชอบแสงแดดจัด ทนแล้งและทนไฟป่าได้ดี ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  [Next]
view