สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                         

                   

                                                                 

                                                                                                                                          

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ชะมวง

Chamuang
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name            

     

Garcinia cowa Roxb. ex Choisy                                                                    วงศ์

Family 

           

CLUSIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

    

กะมวง (ภาคใต้) มวงส้ม (นครศรีธรรมราช) หมากโมก (อุดรธานี)

                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น น้ำยางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกสีเหลือง ผลสุกสีเหลืองอมส้ม                                                                               

 

การกระจายพันธุ์

Distribution      

          

พบตามป่าดิบชื้นตามที่ลุ่มต่ำทั่วไป และจะพบได้มากทางภาคใต้ ภาคตะวันออก และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 800 เมตรขึ้นไป (บ้างว่า 600 เมตรขึ้นไป)

                     

                              

ประโยชน์            

Utilization 

        

ราก แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ถอนพิษไข้ แก้บิด ขับเสมหะ ใบ แก้ไข้ ขับเสมหะ บำรุงธาตุ แก้ไอ แก้กระหายน้ำ ผล ระบายท้อง   แก้ไข้ ขับเสมหะ แก้กระหายน้ำ ฟอกโลหิตแหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 145 สมุนไพรไทย น. 101 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 761 สมุนไพรไทย ตอนที่ 6 น. 59 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 100-101 

  


พิกัด

UTM

47P 0770621 m.E 1520533 m.N

47P 0771124 m.E 1521475 m.N 

47P 0771359 m.E 1521589 m.N


ขยายพันธุ์โดยารเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [Next]
view