สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                        

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ช้าเรือด

Cha Rueat    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Caesalpinia mimosoides Lam.

วงศ์

Family             

FABACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

ผักกาดหญ้า (ปราจีนบุรี) ผักขะยา (นครพนม) ผักคายา (เลย) ผักปู่ย่า หนามปู่ย่า (ภาคเหนือ)                                                                                                   


                                   

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนและหนามทั่วทั้งต้น ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ผลเป็นฝักการกระจายพันธุ์

Distribution 

               


                                                                 

ประโยชน์                

Utilization          

ยอดอ่อน เคี้ยวรับประทานสด ๆ แก้ลม วิงเวียน หน้ามืด ยอดอ่อนและดอก รับประทานเป็นผักแหล่งข้อมูล

Reference                                  

-    สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 47

-    พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 65

-   ทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ น. 41                                                                                                                                                                                                                                     

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [Next]
view