สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ทับทิม

thapthim

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Punica granatum L. var. granatum

วงศ์

Family             

LYTHRACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

พิลา (หนองคาย) พิลาขาว มะก่องแก้ว (น่าน) มะเก๊าะ (ภาคเหนือ) Pomegranate                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ ออกที่ง่ามใบและปลายยอด สีแดง ผลรูปกลม มีเมล็ดจำนวนมาก เนื้อหุ้มเมล็ดสีชมพูหรือชมพูอมแดง

การกระจายพันธุ์

Distribution 

                                                                                 

ประโยชน์                

Utilization          

เปลือกรากและเปลือกต้น ขับพยาธิตัวตืดและพยาธิไส้เดือน เปลือกผล แก้ท้องเสีย รักษาแผลเน่าเปื่อยเรื้อรัง แก้โรคผิวหนัง น้ำคั้นจากเนื้อหุ้มเมล็ด แก้เลือดออกตามไรฟัน

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 173  สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 175  สมุนไพรไทย น. 143  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 329-338  สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 40-41  สารานุกรมสมุนไพร น. 232    

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [Next]
view