สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร


                           

                                                      

                                                                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ไทรย้อย

Sai yoi


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Ficus benjamina L.                                                                         


วงศ์

Family   

         

MORACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

ไทร (นครศรีธรรมราช) ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์) ไทรย้อยใบแหลม (กรุงเทพฯ ตราด) Golden fig                                                                                                                                                     

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ ผลแบบมะเดื่อ เมื่อสุกสีเหลือง ส้ม สุกงอมสีดำ ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์) ไทรย้อยใบแหลม (กรุงเทพฯ ตราด) การกระจายพันธุ์

Distribution       


พบขึ้นกระจายในป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา และบางครั้งอาจพบได้ตามเขาหินปูน จนถึงที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 1,300 เมตร ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เนปาล ปากีสถาน จีนตอนใต้ เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย

                   

 

ประโยชน์            

Utilization   

ราก ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ แก้กระษัย แก้ไตพิการ เปลือก สมานแผล แก้ฝีเปื่อยพัง แก้บวม แก้ตับพิการ แก้แผลที่ฟกช้ำ น้ำยาง รักษามะเร็ง ดอก แก้ฝีเปื่อยพัง แก้บวม ทั้ง 5 ขับพยาธิ

               

ปลูกประดับ ให้ร่มเงา ผลเป็นอาหารของนกแหล่งข้อมูล

Reference

                            

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 121 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 104 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 446-449 สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 214-215 สารานุกรมสมุนไพร น. 244

    พิกัด

UTM

47P 0770680 m.E 1520530 m.N
47P 0770749 m.E 1520724 m.N
47P 0770847 m.E 1520604 m.N
47P 0770865 m.E 1521081 m.N
47P 0770893 m.E 1521070 m.N
47 P0770925 m.E 1521217 m.N
47 P0770927 m.E 1521272 m.N
47P 0771021 m.E 1521157 m.N
47P 0771255 m.E 1521704 m.N
47P 0771299 m.E 1521598 m.N
47P 0771477 m.E 1520928 m.N
47P 0772062 m.E 1521284 m.N
47P 0772103 m.E 1521205 m.N
47P 0772247 m.E 1521164 m.N


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และการปักชำ                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
view