สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก


16 พฤศจิกายน วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

 เกิดจากองค์การยูเนสโก้เสนอให้จัดตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของ โลกขึ้น ด้วยตระหนักว่าการปกป้องพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลกนั้น ควรเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษย์ชาติทั่วโลก

.


ประเทศไทย มีพื้นที่ป่า 2 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ได้แก่

1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง 

2.ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รวมถึงกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการผลักดันเข้าสู่บัญชีมรดกโลกพื้นที่เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง คือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งแรกของประเทศไทย 


                                                                                                                                                                                                                                                                         

ขึ้นทะเบียนเมื่อปีพ.ศ.2534 ประกอบด้วย 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ 

1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

2.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ตากและกาญจนบุรี 

ทางตะวันตกของประเทศใกล้กับชายแดนประเทศพม่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่

ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีนเป็นพื้นที่ป่าที่สามารถเข้าถึงได้น้อยที่สุดและเป็นบริเวณที่ถูกรบกวนน้อยที่สุดของประเทศมีการสำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่77%โดยเฉพาะช้างและเสือรวมไปถึงนกขนาดใหญ่ที่มีจำนวนกว่า 50% และ สัตว์มีกระดูกสันหลังบก 33%
ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของแห่งที่ 2 ขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มีชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นเป็นจำนวนมาก อาทิ พืชกว่า 2,500 ชนิด สัตว์ป่ากว่า 800 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกว่า 209 ชนิด นกกว่า 392 ชนิด และนกเงือก 4ชนิด ใน13ชนิดที่พบในประเทศไทย


                                                                                                                                                                                                                                                                             

กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ถูกเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3ของไทยโดยได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2548 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ในเขตนิเวศอินโดมาละยัน(Indo-Malayan)ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภูมิศาสตร์ย่อยของพืชพันธ์สัตว์ป่าหลายเขตมาบรรจบกันอีกทั้งยังเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับเทือกเขาตะนาวศรีทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจาน

เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำจืด บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยนกกว่า 480 ชนิด รวมถึงพื้นที่สำคัญของการอนุรักษ์เสือและช้างป่าอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
view