สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา


                                         

 

                                                                   

                                                                                                                                               

    

ชื่อ

Thai Name  

       

อะราง

A rang


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz                                       


วงศ์

Family

             

FABACEAE    

                                                                 


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

คางรุ้ง คางฮุ่ง (พิษณุโลก) จ๊าขาม ช้าขม (เลย) นนทรีป่า (ภาคกลาง) ร้าง อะล้าง (นครราชสีมา อุดรธานี) อินทรี (จันทบุรี)

                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

 

                         

ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10–30 เมตร เปลือกต้นสีเทาหรือเทาอมน้ำตาล หูใบคล้ายเขากวาง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เวียนรอบกิ่ง ใบย่อย 6–18 คู่ รูปขอบขนาน โคนเบี้ยวเล็กน้อย ดอกช่อห้อยลง สีเหลือง ยาว 1530 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบน ยาว 10–15  เซนติเมตร 


การกระจายพันธุ์

Distribution  

     

พบขึ้นตามป่าชายหาด นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ให้ร่มเงา ในต่างประเทศพบที่กัมพูชา เวียดนามใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ถึงออสเตรเลียภาคเหนือ และปลูกทั่วไปในเขตร้อน

                                                                               

ประโยชน์            

Utilization

   


      

เปลือก แก้ท้องเสีย ขับลม ปิดธาตุ ขับโลหิตระดู กล่อมเสมหะและโลหิต แช่น้ำอาบ แก้ซางเด็ก ตำกับแตงไทย แก้ปากเปื่อย

                              

เนื้อไม้ สีขาวนวล ไสกบ ตกแต่งง่าย จึงนิยมนำมา ใช้ในงานก่อสร้างภายใน ทำเครื่องเรือน และไม้อัด


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 179 สมุนไพรไทย น. 341 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 70-71 สารานุกรมสมุนไพร น. 246                                  

  

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [Next]
view