สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                          

                        

                                      

    

ชื่อ

Thai Name  

       

อวบดำ

Uap dam
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                                      

Chionanthus ramiflorus Roxb.          

                                                        

                                                        

วงศ์

Family

             

OLEACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                             

เกลื่อน (สุราษฎร์ธานี) ตาไชใบใหญ่ (ตรัง)
                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอกสีขาว ออกที่ง่ามใบหรือกิ่งก้าน ผลสด รูปไข่ เมื่อสุกสีเทาดำ (ตรัง)                                      


การกระจายพันธุ์

Distribution       

        

พบตามป่าดิบและป่าผลัดใบ ที่ความสูงจากระดับทะเล 450-800 เมตร ในประเทศไทยพบทุกภาค ในต่างประเทศพบจากอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงออสเตรเลีย ออกดอกและติดผลช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม

       
                                                                       

ประโยชน์            

Utilization 


        

ราก ต้มน้ำอมช่วยให้ฟันทน เคี้ยวอมเพื่ออดบุหรี่

เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนได้


แหล่งข้อมูล

Reference

                          

- สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 154

- สมุนไพรไทย น. 339 

- พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 195                                                                             

    
พิกัด

UTM

47P 0771129 m.E 1521564 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [Next]
view