สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                               

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

เอื้องหมายนา

ueang mai na

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                 

 

Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C. D. Specht  

วงศ์

Family 

           

COSTACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช) เอื้องต้น (ยะลา) เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง) บันไดสวรรค์ เอื้องใหญ่ (ภาคใต้) Crape ginger, Malay ginger, Spiral flag                                                                                  

                                                   

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ล้มลุก มีเหง้าหรือลำต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นหัว ลำต้น สีแดง อวบน้ำ สูง 135 – 190 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายกิ่ง สีแดง มีดอกย่อย กลีบดอก สีขาว สีชมพู หรือเหลือง อับเรณูสีเหลือง ผลแห้ง                                                                           


การกระจายพันธุ์

Distribution พบขึ้นตามบริเวณที่มีความชุ่มชื้น ใต้ต้นไม้ใหญ่ ตามน้ำตก ชายน้ำ ริมทางน้ำ ริมหนองบึง ตามบริเวณเชิงเขา และป่าดิบชื้น ที่ความสูงจากระดับทะเลตั้งแต่ 87-126 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบได้ตั้งแต่อินเดียตะวันออกจนถึงคาบสมุทรอินโดจีน

                                                                                

ประโยชน์            

Utilization

          

ราก รสขมเมา ขับพยาธิ ขับเสมหะ แก้ไข้ แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง เหง้า รสขมเมา ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ ตกขาว รักษาโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ รักษาแผลมีหนอง อักเสบบวม ขับพยาธิ เป็นยาระบาย ตำพอกบริเวณสะดือ แก้ท้องมาน


เป็นไม้ประดับ ใช้เป็นอาหารสัตว์ โค กระบือ
แหล่งข้อมูล

Reference 

                           

-  สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 85

-  สมุนไพรไทย น. 345 

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 397                                                                                  
    

พิกัด

UTM

47P 0771089 m.E 1521595 m.N

47P 0771400 m.E 1520904 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการแตกหน่อ เจริญเติบโตได้ดีร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงแดดร่มรำไร                                                                                                                                                                                                                                 


คำเตือน : เหง้าสดมีพิษมาก ใช้ในปริมาณมากจะทำให้ท้องร่วง อาเจียนอย่างรุนแรง ต้องทำให้สุกก่อน            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [Next]
view