สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

เอื้องหมายนา

ueang mai na


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

 

Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C. D. Specht  


วงศ์

Family 

           

COSTACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช) เอื้องต้น (ยะลา) เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง) บันไดสวรรค์ เอื้องใหญ่ (ภาคใต้) Crape ginger, Malay ginger, Spiral flag                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปรี ดอกช่อ สีขาว ออกที่ปลายกิ่ง ผลแห้งแตก                                                                                


การกระจายพันธุ์

Distribution พบขึ้นตามบริเวณที่มีความชุ่มชื้น ใต้ต้นไม้ใหญ่ ตามน้ำตก ชายน้ำ ริมทางน้ำ ริมหนองบึง ตามบริเวณเชิงเขา และป่าดิบชื้น ที่ความสูงจากระดับทะเลตั้งแต่ 87-126 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบได้ตั้งแต่อินเดียตะวันออกจนถึงคาบสมุทรอินโดจีน

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

          

ราก ขับพยาธิ ขับเสมหะ แก้ไข้ และรักษาโรคผิวหนัง เหง้า ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ ตกขาว รักษาโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ รักษาแผลมีหนอง อักเสบบวม ขับพยาธิ เป็นยาระบาย ตำพอกบริเวณสะดือ แก้ท้องมาน


แหล่งข้อมูล

Reference 

                           

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 85 สมุนไพรไทย น. 345 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 397                                                                                  

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการแตกหน่อ เจริญเติบโตได้ดีร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงแดดร่มรำไร                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [Next]
view