สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระนองและจังหวัดสกลนคร


 

                                      

                                                                                                             

  

                                                 

                                                                                                                       

    

ชื่อ

Thai Name  

       

อินทนิลน้ำ

In thanin nam


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name  


Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.                                            


วงศ์

Family 

           

LYTHRACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                           

ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (นราธิวาส) อินทนิล (ภาคกลาง ภาคใต้) Pride of India, Queen ,s crape myrtle                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics  

                           

ไม้ต้นสูงถึง 20 เมตร กึ่งผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามถึงสลับ ดอกเป็นช่อสีม่วงสด ผลแห้งแตก                                                                                    


การกระจายพันธุ์

Distribution


พบขึ้นตามที่ราบลุ่มทั่ว ๆ ไปและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และฟิลิปปินส์                                                                                                                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization


เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โดยมากใช้เป็นกระดาษพื้น ฝา รอด ตง กระเบื้องไม้มุงหลังคา และส่วนประกอบอื่น ๆ ทำเรือใบ เรือแจว เรือเดินทะเล แจว พาย กรรเชียง ทำไถ ไม้นวดข้าว ครก สาก กระเดื่อง ทำลูกหีบ ซี่ล้อ ตัวถังเกวียน รถ ทำไม้คาน ไม้กั้น บ่อน้ำ ร่องน้ำ และกังหันน้ำ ไม้หมอนรถไฟ ถังไม้ทำหีบศพอย่างดี ใช้ทำเปียนโน


ราก รักษาแผลในปาก เปลือก แก้ท้องเสีย แก้ไข้ ใบ ตากแห้งต้มน้ำดื่ม ลดน้ำตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน แก้ปัสสาวะพิการ  ละลายนิ่ว ผล แก้ปวดฟัน เมล็ด รักษาโรคเบาหวาน และทำให้นอนหลับ           

แหล่งข้อมูล

Reference 

                           

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 131 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 248 สมุนไพรไทย น. 344 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 366 - 369 สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 36 - 37                                                         

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม วิธีการเก็บผลใช้ตะขอตัดช่อผลลงมาก่อนที่จะแตก นำมาผึ่งแดดผลก็จะแตกและเมล็ดจะหลุดร่วงออกมา

                    คุณภาพของเมล็ด เมล็ดมีอัตราการงอกประมาณร้อยละ 60–80% เมล็ดเก็บไว้ได้นาน โดยอัตราการงอกจะเพิ่มขึ้นตามลำดับตามระยะเวลาที่เก็บรักษา การเก็บรักษาเมล็ดควรคลุกยาฆ่าแมลงและเก็บไว้ในที่ปิดมิดชิด

                    การปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด  แช่เมล็ดในน้ำเย็น 2–4 เซนติเมตร เพาะโดยการหว่านเมล็ดลงแปลงเพาะใช้ดินร่วนกลบหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร เมล็ดจะงอกภายใน 10–20 วัน ขนาดของกล้าย้ายชำควรมีความสูง 4–6 เวนติเมตร ขนาดของกล้าย้ายปลูกสูงตั้งแต่ 30 เซนติเมตร อายุ 3–4 เดือน                                                                                                                                                                                                                              

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [Next]
view