สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระนองและจังหวัดสกลนคร


 

                                      

                                                                                                             

  

                                                 

                                                                                                                       

    

ชื่อ

Thai Name  

       

อินทนิลน้ำ

In thanin nam

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                          


Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.                                            


วงศ์

Family 

           

LYTHRACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                           

ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (นราธิวาส) อินทนิล (ภาคกลาง ภาคใต้) Pride of India, Queen ,s crape myrtle                                                                                                       
                               

ลักษณะ 

Characteristics  

                           

ไม้ต้น สูง 5 – 20 เมตร พุ่มแผ่กว้าง รูปร่ม เปลือกต้น สีเทา หรือน้ำตาลอ่อน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก เนื้อใบหนา เกลี้ยง เป็นมัน ดอก เป็นช่อ ดอกย่อย สีม่วง กลีบฐานดอก ติดกัน เป็นรูปถ้วย ผล แห้ง เป็นรูปไข่ ผิวเรียบ เมื่อแก่จะแยกเป็น 6 เสี่ยง   มีเมล็ดเล็กๆ                                                                                  


การกระจายพันธุ์

Distribution


พบขึ้นตามที่ราบลุ่มทั่ว ๆ ไปและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และฟิลิปปินส์                                                                                                                                                            
                    

ประโยชน์            

Utilization


ใบ รสขมฝาดเย็น ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต ลดน้ำตาลในเลือด
ราก รสขม ช่วยรักษาแผลในช่องปากและคอ
เปลือกต้น รสฝาดขม แก้ไข้ แก้ท้องเสีย  
เนื้อไม้ รสขม แก้โรคทางเดินปัสสาวะ
เมล็ด รสขม แก้นอนไม่หลับ
แหล่งข้อมูล

Reference 

                           

- สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 131

- สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 248

- สมุนไพรไทย น. 344

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 366 - 369 

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 36 - 37                                                         

    
พิกัด

UTM

101º 30´ 24.7" E 13º 45´ 01.2" N

47P 0770664 m.E 1520559 m.N

47P 0770688 m.E 1520682 m.N

47P 0770691 m.E 1520584 m.N

47P 0770774 m.E 1520471 m.N

คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม วิธีการเก็บผลใช้ตะขอตัดช่อผลลงมาก่อนที่จะแตก นำมาผึ่งแดดผลก็จะแตกและเมล็ดจะหลุดร่วงออกมา

คุณภาพของเมล็ด เมล็ดมีอัตราการงอกประมาณร้อยละ 60–80% เมล็ดเก็บไว้ได้นาน โดยอัตราการงอกจะเพิ่มขึ้นตามลำดับตามระยะเวลาที่เก็บรักษา การเก็บรักษาเมล็ดควรคลุกยาฆ่าแมลงและเก็บไว้ในที่ปิดมิดชิด

การปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด  แช่เมล็ดในน้ำเย็น 2–4 เซนติเมตร เพาะโดยการหว่านเมล็ดลงแปลงเพาะใช้ดินร่วนกลบหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร เมล็ดจะงอกภายใน 10–20 วัน ขนาดของกล้าย้ายชำควรมีความสูง 4–6 เวนติเมตร ขนาดของกล้าย้ายปลูกสูงตั้งแต่ 30 เซนติเมตร อายุ 3–4 เดือน                                                                                                                                                                                                                              

ข้อควรระวัง ห้ามใช้สมุนไพรนี้ในเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ            

 Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [Next]
view