สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                 

                               

                              

                                                                                           

    

ชื่อ

Thai Name  

       

อังกาบหนู

Anh kap nu


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Barleria prionitis L.                                             


วงศ์

Family     

       

ACANTHACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

เขี้ยวแก้ว เขี้ยวเนื้อ (ภาคกลาง) มันไก่ (ภาคเหนือ)                              

                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics                         

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แบบสลับตั้งฉาก ดอกเดี่ยว กลีบดอกสีเหลือง ผลเป็นฝัก รูปรี                              


การกระจายพันธุ์

Distribution

 

มักพบขึ้นหนาแน่นเป็นวัชพืชอยู่ตามเขาหินปูนในที่แห้งแล้งทางภาคใต้และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย และมีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วไปในแอฟริกา ปากีสถาน อินเดีย พม่า มาเลเซีย รวมไปถึงภูมิภาคอินโดจีน

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization     

      

ราก แก้ไข้ แก้ฝี ลำต้นและใบ แก้พิษงู แก้ไข้หวัด แก้ปวดข้อ แก้ปวดบวม แก้ปวดฟัน ใบ รักษากลาก เกลื้อน น้ำคั้นจากใบ ทากันเท้าแตก หยอดหู แก้หูอักเสบ ทั้ง 5 แก้ไขข้ออักเสบ


แหล่งข้อมูล

Reference                                  

พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 40-41 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 361-362สมุนไพรไทย ตอนที่ 1 น. 10

    

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการปักชำ เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่เจริญงอกงามได้ดีในดินทุกชนิดโดยเฉพาะดินที่ร่วนซุย และมีความชื้นปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [Next]
view