สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์


                                              

                                              

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

หาด

Hat

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.–Ham.                                    
วงศ์

Family

             

MORACEAE
ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

มะหาด (ภาคใต้) มะหาดใบใหญ่ (ตรัง)                                                                                                                                                                                                                                   

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้นขนาดใหญ่ น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือขอบขนาน ดอกเล็ก สีขาวอมเหลือง ผลรวม เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม

การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามบริเวณริมลำธารในป่าดิบชื้น ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค โดยเฉพาะในภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ และคาบสมุทรมลายู

                   


                                                             

ประโยชน์  

Utilization

          

เปลือก ขับพยาธิ เนื้อไม้ ขับพยาธิ แก้ผื่นคัน และแก้จุกเสียด แก่น ขับพยาธิตัวตืด พยาธิไส้เดือน แก้ผื่นคัน แก้ลม เส้นเอ็นพิการ แก้กระษัย ละลายเลือด

แหล่งข้อมูล

Reference 

                

- สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 57

- สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 165

- สมุนไพรไทย น. 240

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 724-726 

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 208-209                                                 

พิกัด

UTM

47P 0770603 m.E 1521805 m.N

47P 0770652 m.E 1520538 m.N

47P 0770719 m.E 1521649 m.N

47P 0770720 m.E 1520619 m.N

47P 0770779 m.E 1520831 m.N

คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกประเภท (แม้ในช่วงที่มีฝนตกน้อย) ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view