สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพชรบุรี


                              

                        


                                                                                                                

    

ชื่อ

Thai Name  

       

หว้า

Wa


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Syzygium cumini (L.) Skeels                                                       


วงศ์

Family     

       

MYRTACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

ห้าขี้แพะ (เชียงราย) Black plum, Jambolan

                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอกสีขาว ผลสด รูปกระสวย สีม่วงแดง           


การกระจายพันธุ์

Distribution 


ขึ้นตามป่าดิบ และป่าผลัดใบทั่วไป มีถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน จากอินเดียถึงมาเลเซีย ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม ผลแก่เดือนพฤษภาคม

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

   

ใบ แก้บิด ชะล้างบาดแผล รักษาแผลในปาก ผล แก้ท้องร่วง แก้บิด ขับปัสสาวะ รักษาโรคเบาหวาน เปลือก แก้บิด แก้ท้องเสีย รักษาแผลอักเสบในปาก แก้ปากเปื่อย แก้คอเปื่อย และชะล้างบาดแผล


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 107 สมุนไพรไทย น. 331 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 176-182 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 180-181          

    

พิกัด

UTM

101º 30´ 17.6" E 13º 45´ 01.9" N

47P 0770556 m.E 1520753 m.N

47P 0770687 m.E 1521681 m.N

47P 0770716 m.E 1520744 m.N

47P 0770726 m.E 1521639 m.Nขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view