สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                       

                                                                 

                                         

                                                             

   

                    

                                                                                                                                   

    

ชื่อ

Thai Name  

       

หมากว้อ

Mak wo


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh.วงศ์

Family

             

SAPINDACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

ชำมะเลียง (ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ลำเนียงป่า (ภาคเหนือ) หมากหวอ (ร้อยเอ็ด)                                                                        

                                                                                  

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ใบประกอบแบบขนนกคู่ มี 2 ใบย่อย ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีม่วงแดง ผลสด ค่อนข้างกลม เมื่อสุกสีม่วงดำ    


การกระจายพันธุ์

Distribution       

  

 

พบขึ้นตามที่โล่งริมลำธาร ริมน้ำ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้นโปร่ง ๆ หรือป่าเสือมโทรม ที่ความสูงจากระดับทะเลถึงประมาณ 500 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบตั้งแต่อัฟริกา มาดากัสการ์ ศรีลังกา อินเดีย จีนตอนใต้ เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซียจนถึงนิวกินี

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization 

        

ราก แก้ไข้เหนือ (มาลาเรียขึ้นสมอง) ไข้สันนิบาต หรือผสมกับสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่ม แก้อาการกล้ามเนื้อเกร็ง ผล บำรุงกำลัง                       

                                                                         

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 151 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 112-113

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  [Next]
view