สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                         

                    

 

                                                                 

                                   

    

ชื่อ

Thai Name  

       

หญ้าปักกิ่ง

Ya pakking


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

           

Murdannia loriformis (Hassk.) R. S. Rao & Kammathy                


วงศ์

Family 

           

COMMELINACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

เล้งจือเช่า (จีน) S. Rao  &  Kammathy                                      

                                                                                                                                    

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงซ้อนสลับ ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด กลีบดอกสีฟ้าหรือม่วงอ่อน ผลแห้งแตก                                                     


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามดินทรายริมลำธาร ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ และพื้นที่อื่น ๆ บ้างประปราย ในต่างประเทศพบที่จีน ลาว และเวียดนาม              

                                                                                

ประโยชน์            

Utilization

          

ลำต้นและใบ แก้เจ็บคอ สมานลำไส้ และสามารถใช้รักษามะเร็งได้ในระดับหนึ่ง                                                                                       


แหล่งข้อมูล

Reference

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 146 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 213 สมนไพรไม้พื้นบ้าน (5) น. 48-49 สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 88 - 89 สารานุกรมสมุนไพร น. 463

    

ขยายพันธุ์โดย การปักชำและการใช้เมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  [Next]
view