สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

โสกเขา

Sok khao


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                   

Saraca declinata (Jack) Miq.

 

                                        

วงศ์

Family 

           

FABACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

เข็มแดง (หนองคาย) ชุมแสงควน (ยะลา) โรก (กาญจนบุรี) สมโสก (ตราด  นครราชสีมา) สาย (สตูล) โสกดอน (ตรัง)                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ดอกช่อ กลีบดอกลดรูป กลีบเลี้ยงสีส้มแดง ออกที่ง่ามใบ ปลายกิ่ง หรือโคนต้น ผลเป็นฝัก                           


การกระจายพันธุ์

Distribution


พบขึ้นตามป่าดิบแล้งบริเวณริมลำธารในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ ภาคเหนือ และภาคใต้ ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว ทางใต้ของเวียดนาม มาเลเซีย    

                                                                                              

ประโยชน์            

Utilization 

        

ราก ต้มน้ำดื่ม แก้พิษเบื่อเมาแหล่งข้อมูล

Reference                                  

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 200                                                                  


ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view