สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                  

                                                

 

                                                                   

                                                                                                                                                 

    

ชื่อ

Thai Name  

       

แสลงใจ

Salaeng chai


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                             

Strychnos nux-vomica L.                                 วงศ์

Family

             

LOGANIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

กระจี้ กะกลิ้ง โกฐกะกลิ้ง ตูมกาแดง (ภาคกลาง) แสงเบือ (อุบลราชธานี)  แสลงทม แสลงเบื่อ (นครราชสีมา) Snake wood                                                                                                                                                        

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน ผลสด รูปกลมเกลี้ยง เปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อแก่                               


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบตามป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับทะเลตั้งแต่ 100-500 เมตร ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค (ยกเว้นภาคใต้) ในต่างประเทศพบได้ที่อินเดีย ศรีลังกา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization         

         

ราก แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ลำต้น แก้กระษัย แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคผิวหนัง และบำรุงหัวใจ เมล็ด ใช้ในปริมาณน้อย บำรุงหัวใจและประสาท ใช้เบื่อหนูและสุนัข (นครราชสีมา) Snake wood


แหล่งข้อมูล

Reference

                                  

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 195 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 201 สมุนไพรไทย น. 310 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 692-698 สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 14-15                                                                                                                       

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view