สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                 

                              

 

                                                                   

                                                             

    

ชื่อ

Thai Name  

       

เสม็ดชุน

Samet chun


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                  

Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L. M. Perry                                                                       


วงศ์

Family   

         

MYRTACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

ไคร้เม็ด (เชียงใหม่) เม็ก (ปราจีนบุรี) เม็ดชุน(นครศรีธรรมราช) เสม็ด (สกลนคร สตูล) เสม็ดเขา เสม็ดแดง (ตราด)                                                                                                                                                

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ สีขาวอมเหลือง ออกที่ง่ามใบหรือปลายกิ่ง ผลสด สีขาว รูปค่อนข้างกลม                                         


การกระจายพันธุ์

Distribution

 


ในประเทศไทยพบในที่ชื้นตามป่าดิบแล้ง ตามที่โล่งแจ้งและบริเวณหลังป่าชายเลน ที่ระดับใกล้น้ำทะเลจนถึง 1,400 เมตร ในต่างประเทศพบในอินดีย เมียนมาร์ มาเลเซียจนถึงฟิลิปปินส์ ติดดอกและออกผลช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization           


        

ใบ แก้เคล็ดขัดยอก แก้ฟกบวม แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืด รมไฟนวดท้องเด็ก


ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดได้ ผล เป็นอาหารของสัตว์


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน น. 156 สารานุกรมสมุนไพร น. 443


    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view