สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                   

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สีเสียด

Si Siat

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Acacia catechu (L. f.) Willd.

วงศ์

Family             

FABACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

ขี้เสียด (ภาคเหนือ) สีเสียดแก่น (ราชบุรี) สีเสียดเหนือ (ภาคกลาง) สีเสียดเหลือง (เชียงใหม่) Catechu tree, Cutch tree                                                                                                               

                       

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น กิ่งมีหนามเป็นคู่ ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับ ดอกช่อ  สีนวลการกระจายพันธุ์

Distribution 

          


                                                                     

ประโยชน์                

Utilization          

แก่น แก้ท้องเสีย คุมธาตุ แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้ลงแดง รักษาบาดแผล รักษาโรคผิวหนัง เปลือก แก้ท้องร่วง แก้บิด สมานแผล แก้ลงแดง และชะล้างบาดแผล


แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-        สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 32

-        สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 182

-        สมุนไพรไทย น. 305

-        สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 648-658

-       ไม้อเนกประสงค์กินได้ น. 427-428    พิกัด

UTM

47P 0770764 m.E 1520831 m.N

47P 0770809 m.E 1520799 m.N

47P 0770875 m.E 1521082 m.Nคิวอาร์โค้ด

QR Code
                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view