สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกและเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย

พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดบึงกาฬ

 

           

                             

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อพฤกษศาสตร์ พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกนี้ว่า Bauhinia  sirindhorniae  K. &  S. S. Larsen

 

   

                                                               

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สิรินธรวัลลี

Sirinthonwanli


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Phanera sirindhorniae (K. & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark                    


วงศ์

Family     

       

FABACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

สามสิบสองประดง (หนองคาย)                                                                                                   

                                                                                                                                 

ลักษณะ 

Characteristics


                           

ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาว 10–20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้าง กว้าง 8–15 เซนติเมตร ยาว 10–18 เซนติเมตร โคนใบเว้า ปลายใบแยกเป็นสองแฉกตื้น ๆ หรือแยกลึกถึงโคนใบ ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงเป็นช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลืองส้มถึงแดง ผลเป็นฝักแบน กว้าง 3–5 เซนติเมตร ยาว 10–18 เซนติเมตร เมล็ดกลมแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5–2 เซนติเมตร


การกระจายพันธุ์

Distribution             

        สิรินธรวัลลีอยู่ในสกุลเดียวกันกับกาหลง ชงโค โยทะกา และอรพิม พบเฉพาะในประเทศไทย ดร.ชวลิต นิยมธรรม ผู้อำนวยการส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมป่าไม้ ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2538 ในป่าดิบแล้ง บริเวณป่าภูทอกน้อย จังหวัดหนองคาย 

                

ศาสตราจารย์ ดร.ไค ลาร์เสนและอาจารย์สุภีร์ ศักดิ์สุวรรณ ลาร์เสน แห่งมหาวิทยาลัยออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก นำไปศึกษาและตีพิมพ์ในวารสาร Nordic Journal of Botany เล่มที่ 17 (2)  ค.ศ. 1997 ประกาศเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก

                                                                                 

ประโยชน์          

Utilization   


      

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณป่าภูทอก นำพรรณไม้ชนิดนี้มาใช้เป็นสมุนไพรมานานแล้ว โดยนำรากและลำต้นตากแห้ง ฝนกับน้ำทารักษาฝีและหนอง ต้มกับน้ำดื่มแก้ปวดตามข้อ เส้นเอ็น (ประดงเส้น) แก้ลมพิษ (ประดงลม) ดอก ตากแห้ง ดองกับสุรา ช่วยให้เจริญอาหาร


แหล่งข้อมูล

Reference

                                  

FLORA OF THAILAND                                                                            

                                               


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ  เพราะมีดอกสวยงาม และออกดอกเกือบตลอดปี                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view