สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                     

                                             

                                                                               

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                  

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สำรอง

Sam rong


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Scaphium affine (Mast.) Pierre                                                                        


วงศ์

Family 

           

MALVACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

จอง (อุบลราชธานี) พุงทะลาย (ภาคกลาง)                                              

                                                                                                                                   

ลักษณะ 

Characteristics


                           

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 เมตร โคนต้นมักเป็นพูพอน ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง ใบของลูกไม้ที่มีอายุ 2-10 ปี ขอบใบเป็นแฉก 3-5 แฉก เมื่อมีอายุมากขึ้นใบจะไม่เป็นแฉก ดอกสีครีมอมเขียว ผลรูปรี มีปีก 1 ปีก รูปใบเรือ เนื้อผลจะพองเมื่อนำมาแช่น้ำ


การกระจายพันธุ์

Distribution


 


พบขึ้นตามป่าดิบ ที่ความสูงจากระดับทะเล 80-700 เมตร ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออก บริเวณอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ บริเวณจังหวัดยะลา ในต่างประเทศพบที่กัมพูชา ลาว และเวียดนาม                                                                                                                             

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization           

         

              

 

        

ผล แช่น้ำให้พองตัว แก้ไอ ขับเสมหะ สมานลำไส้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ วางบนตารักษาอาการตาอักเสบ                                                      

                                                         

ปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาการผลิตน้ำสำรองบรรจุขวดและบรรจุกระป๋องหลากหลาย และคาดว่าจะได้รับความนิยมในอนาคต

                               

แม้ว่าสำรองจะเป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยและคนจีนรู้จักมาหลายร้อยปี แต่จากการศึกษาอย่างละเอียดของนายพงษ์ศักดิ์ พลเสนา นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 36 ค.ศ. 2006 พบว่า ยังไม่เคยมีรายงานทางพฤกษศาสตร์ว่า พบพืชชนิดนี้ในประเทศไทยมาก่อน ประกาศเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของไทย (new recode)


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 184 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 156 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 642-643                                                           

                                                           

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการเสียบยอด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view