สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                               

 

                                                                   

                                                                                                                                                                        

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สำมะงา

Sam ma nga

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Volkameria inerm L.                                          

วงศ์

Family 

           

LAMIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

เขี้ยวงู (ประจวบคีรีขันธ์) คากี (ภาคใต้) สักขรีย่าน (ชุมพร) สำปันงา (สตูล) สำมะลีงา สำลีงา (ภาคกลาง ภาคตะวันออก)                                                                                   


                                                  

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ สีขาว ออกที่ง่ามใบ ผลสด รูปไข่กลับ เมื่อสุกสีน้ำตาลหรือดำ .


                                                                


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามชายป่าใกล้ ๆ ลำห้วย และตามป่าชายหาด ในต่างประเทศพบที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงอินโดนีเซีย                                                  

                      


                                                         

ประโยชน์            

Utilization 

        

ราก รักษาโรคเกาต์ ไขข้ออักเสบ ขับน้ำเหลืองเสีย ใบ รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน อีสุกอีใส แก้ประดง                                                                    
  


แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-   สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 87

-   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 639 

-   สมุนไพรไทย น. 302   

พิกัด

UTM

47P 0771064 m.E 1521552 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด และการตอนกิ่งปักชำ เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินชื้นแฉะหรือตามริมแม่น้ำลำคลอง ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view